Ağ Bağlantıları

Ağ Bağlantıları: Ağ, paylaşım amacıyla iki ya da daha fazla cihazın bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir yapıdır. Yüzlerce iş istasyonu veya kişisel bilgisayardan oluşabileceği gibi, iki bilgisayarın birbirine bağlanmasıyla da elde edilebilir.

Ağ Bağlantıları: Ağ, paylaşım amacıyla iki ya da daha fazla cihazın bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir yapıdır. Yüzlerce iş istasyonu veya kişisel bilgisayardan oluşabileceği gibi, iki bilgisayarın birbirine bağlanmasıyla da elde edilebilir.

Ağın Faydaları: · Kaynak paylaşımı (:Donanım, yazılım, veri paylaşımı), Yüksek Güvenilirlik (:Önemli dosyaların birkaç makinede yedeklenmesi), Ölçeklenebilirlik (:Daha fazla işlemci eklenerek sistem performansının artması), ve İletişim (:Çalışanların kendi aralarında ve dünya ile kurdukları bir iletişim ortamı olması) Yazılım ve donanım maliyetlerini düşürür. Paylaşılacak programlar server(sunucu) üzerinde olan bir ağ diski üzerinde kurulabilir. Aynı dosyaya veya dosyaların farklı bölgelerine farklı kullanıcılar tarafından değişik haklarla iletişim sağlanabilir.
 

Ağ Çeşitleri: Yerel Alan Ağları (LAN :Local Area Network): Birbirine yakın, aynı bina gibi, bilgisayar sistemlerinin birbirleri ile bağlanmasıyla oluşturulur. Diğer ağ tiplerine göre daha hızlı çalışırlar.

Metropol Alan ağları (MAN):Tüm ülkeye yayılmış olan organizasyonların birimleri arasında veri iletişimini sağlarlar. Bölgeleri, şehirleri, eyaletleri ve tüm ülkeyi kapsayabilirler.

Geniş Alan ağları (WAN: Wide Area Network): Coğrafi olarak birbirinden ayrı yerlerdeki bilgisayar sistemlerinin veya yerel bilgisayar ağlarının birbirleri ile bağlanmasıyla oluşturulur. Bölgeleri, şehirleri, eyaletleri ve tüm ülkeyi kapsayabilirler.

Depolama ağları (Storage Area Network - SAN):Yerel ağlarda işlenen bilgiler başka yerel ağlar tarafından da kullanılmak isteniyorsa, güvenlik ve yönetim sorunları ortaya çıkar.Ağlar arasında paylaşılacak bilgilerin depolanması için farklı bir ağ çeşidi geliştirilmiştir.SAN ağlarında sunucu bilgisayarlar ve bu bilgisayarların kontrolünde depolama üniteleri bulunur. Bu tür ağlarda depolanan bilgiler mutlaka bir başka kopyası oluşturularak yedeklenir.Herhangi bir nedenle oluşacak sunucu veya depolama birimi arızasına karşı önlem alınmış olur.İnternet üzerinden ticaret yapan kuruluşlar tarafından tercih edilir.
 

Ağ Topolojileri: (Yerleşim Türleri): 

1. Bus : Tüm bilgisayarlar ve diğer ağ gereçleri tek bir fiziksel ortam üzerinde sıralanırlar. · En ucuz ağ teknolojilerinden biridir. Hatanın yerinin belirlenmesi zor olmaktadır. Hata yerini belirlemek için tüm cihazların tek tek sökülüp takılmaları gerekir.

2. Yıldız (Star) : Bu topolojide tüm cihazlar tek bir merkezi noktaya bağlanırlar. Telefon ağları da bu topolojiyle kurulmuşlardır. Arızalı cihazların tespiti bu yapıda daha kolay olmaktadır. "Hub" veya "switch" denilen kutulardaki yanan ışıklara bakarak hangi makinanın bağlantı sorunu olduğu daha kolay anlaşılabilir.

3. Ağaç (Tree) Hiyerarşik bir yapının söz konusu olduğu bir yapıdır.

4. Halka (Ring) Tüm cihazlar ağı oluşturan ve halka şeklinde dolaşan bir kabloya bağlıdırlar.

Yorum ya da sorularınız için: bilgi@bilgipesinde.com


Yorum yazabilmeniz için Üye olmanız gerekmektedir. Üye Girişi yapmak için tıklayınız.